Rímskokatolícka cirkev, farnosť Závadka nad Hronom